Problem with license
Results 1 to 3 of 3
 1. #1
  Member
  Join Date
  Nov 2012
  Posts
  37

  Default Problem with license

  Everytime when i start (as admin) Hm2 i get this: http://scr.hu/0c69/vx1uw

  then log in and next i need to enter serial number.

  Sometimes i can enter it but get this: screenSHU - The fastest screen capture ever. even if i reset profiles in my acc.

  but usually get this: screenSHU - The fastest screen capture ever.  Code:
  Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)
  zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.
  
  ************** Tekst wyjątku **************
  System.Security.SecurityException: Żądany dostęp do rejestru jest niedozwolony.
    w Microsoft.Win32.RegistryKey.OpenSubKey(String name, Boolean writable)
    w DeployLX.Licensing.v4.MachineProfile.Z()
    w DeployLX.Licensing.v4.MachineProfile.T(String ‎, Boolean ‎, String ‎, String[] ‎)
    w DeployLX.Licensing.v4.MachineProfile.GetComparableHash(Boolean firstOnly, Byte[] additional)
    w DeployLX.Licensing.v4.MachineProfile.get_Hash()
    w DeployLX.Licensing.v4.s.T(String ‎, SupportInfo ‎, SecureLicense ‎, Type ‎)
    w DeployLX.Licensing.v4.RegistrationPanel.LoadPanel(SecureLicenseContext context)
    w DeployLX.Licensing.v4.SuperForm.T(SuperFormPanel ‎, Boolean ‎)
    w DeployLX.Licensing.v4.SecureLicenseContext.T(SuperFormPanel ‎, Boolean ‎, PanelResultHandler ‎)
    w DeployLX.Licensing.v4.SecureLicenseContext.ShowForm(ISuperFormLimit formLimit, String pageId, PanelResultHandler resultCallback, Boolean skipPopOnSuccess)
    w DeployLX.Licensing.v4.TrialPanel.HandleRegister()
    w System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
    w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
  Niewłaściwa strefa zestawu to:
  MyComputer
  
  
  ************** Zestawy załadowane **************
  mscorlib
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.0.30319.18051 built by: FX45RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
  ----------------------------------------
  HoldemManager
    Wersja zestawu: 2.0.0.7852
    Wersja Win32: 2.0.0.7852
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Holdem%20Manager%202/HoldemManager.exe
  ----------------------------------------
  PresentationFramework
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.0.30319.18058
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll
  ----------------------------------------
  WindowsBase
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.0.30319.18058 built by: FX45RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
  ----------------------------------------
  System
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.0.30319.18045 built by: FX45RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
  ----------------------------------------
  PresentationCore
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.0.30319.18058 built by: FX45RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
  ----------------------------------------
  System.Xaml
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.0.30319.18016 built by: FX45RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xaml.dll
  ----------------------------------------
  HoldemManager.Infrastructure
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Holdem%20Manager%202/HoldemManager.Infrastructure.DLL
  ----------------------------------------
  Microsoft.Practices.Composite.UnityExtensions
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Holdem%20Manager%202/Microsoft.Practices.Composite.UnityExtensions.DLL
  ----------------------------------------
  Microsoft.Practices.Composite.Presentation
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Holdem%20Manager%202/Microsoft.Practices.Composite.Presentation.DLL
  ----------------------------------------
  Microsoft.Practices.Composite
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Holdem%20Manager%202/Microsoft.Practices.Composite.DLL
  ----------------------------------------
  HoldemManager.Infrastructure.Logging
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Holdem%20Manager%202/HoldemManager.Infrastructure.Logging.DLL
  ----------------------------------------
  Xceed.Wpf.DataGrid.v4.2
    Wersja zestawu: 4.2.0.0
    Wersja Win32: 4.2.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Holdem%20Manager%202/Xceed.Wpf.DataGrid.v4.2.DLL
  ----------------------------------------
  HMClass
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Holdem%20Manager%202/HMClass.DLL
  ----------------------------------------
  System.Configuration
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.0.30319.18058 built by: FX45RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
  ----------------------------------------
  RibbonControlsLibrary
    Wersja zestawu: 4.0.0.11019
    Wersja Win32: 4.0.0.11019
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Holdem%20Manager%202/RibbonControlsLibrary.DLL
  ----------------------------------------
  Microsoft.Practices.Unity
    Wersja zestawu: 2.0.414.0
    Wersja Win32: 2.0.414.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Holdem%20Manager%202/Microsoft.Practices.Unity.DLL
  ----------------------------------------
  NoteCaddy.Business
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Holdem%20Manager%202/NoteCaddy.Business.DLL
  ----------------------------------------
  System.Core
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
  ----------------------------------------
  mscorlib.resources
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.0.30319.18010 built by: FX45RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
  ----------------------------------------
  Microsoft.Practices.ServiceLocation
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Holdem%20Manager%202/Microsoft.Practices.ServiceLocation.DLL
  ----------------------------------------
  Anonymously Hosted DynamicMethods Assembly
    Wersja zestawu: 0.0.0.0
    Wersja Win32: 4.0.30319.18051 built by: FX45RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/mscorlib/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/mscorlib.dll
  ----------------------------------------
  System.Management
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Management/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
  ----------------------------------------
  PresentationFramework.Aero2
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.0.30319.18046 built by: FX45RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero2/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero2.dll
  ----------------------------------------
  PresentationCore.resources
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.0.30319.18010 built by: FX45RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationCore.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_31bf3856ad364e35/PresentationCore.resources.dll
  ----------------------------------------
  UIAutomationTypes
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationTypes/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationTypes.dll
  ----------------------------------------
  Xceed.Wpf.Themes.LiveExplorer.v2.0
    Wersja zestawu: 2.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Holdem%20Manager%202/Xceed.Wpf.Themes.LiveExplorer.v2.0.DLL
  ----------------------------------------
  Xceed.Wpf.Themes.v2.0
    Wersja zestawu: 2.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Holdem%20Manager%202/Xceed.Wpf.Themes.v2.0.DLL
  ----------------------------------------
  Xceed.Wpf.Themes.Office2007.v2.0
    Wersja zestawu: 2.0.0.0
    Wersja Win32: 2.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Holdem%20Manager%202/Xceed.Wpf.Themes.Office2007.v2.0.DLL
  ----------------------------------------
  System.Xml
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.0.30319.18058 built by: FX45RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
  ----------------------------------------
  Nini
    Wersja zestawu: 1.1.0.0
    Wersja Win32: 1.1.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Holdem%20Manager%202/Nini.DLL
  ----------------------------------------
  WPFVisifire.Charts
    Wersja zestawu: 4.5.0.9
    Wersja Win32: 4.5.0.9
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Holdem%20Manager%202/WPFVisifire.Charts.DLL
  ----------------------------------------
  Xceed.Wpf.Controls.v4.2
    Wersja zestawu: 4.2.0.0
    Wersja Win32: 4.2.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Holdem%20Manager%202/Xceed.Wpf.Controls.v4.2.DLL
  ----------------------------------------
  System.Windows.Forms
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.0.30319.18046 built by: FX45RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
  ----------------------------------------
  System.Drawing
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.0.30319.18022 built by: FX45RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
  ----------------------------------------
  Microsoft.Windows.Shell
    Wersja zestawu: 3.5.41019.1
    Wersja Win32: 3.5.41019.1
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Holdem%20Manager%202/Microsoft.Windows.Shell.DLL
  ----------------------------------------
  PresentationFramework.Classic
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Classic/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Classic.dll
  ----------------------------------------
  PresentationFramework.resources
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.0.30319.18010
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_31bf3856ad364e35/PresentationFramework.resources.dll
  ----------------------------------------
  Composite.Layout
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Holdem%20Manager%202/Composite.Layout.DLL
  ----------------------------------------
  HoldemManager.Modules.Services.Configuration
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Holdem%20Manager%202/Modules/HoldemManager.Modules.Services.Configuration.dll
  ----------------------------------------
  HMLicense
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Holdem%20Manager%202/HMLicense.DLL
  ----------------------------------------
  DeployLX.Licensing.v4
    Wersja zestawu: 4.1.2000.0
    Wersja Win32: 4.1.2000.4609
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Holdem%20Manager%202/DeployLX.Licensing.v4.DLL
  ----------------------------------------
  ICSharpCode.SharpZipLib
    Wersja zestawu: 0.85.5.452
    Wersja Win32: 0.85.5.452
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Holdem%20Manager%202/ICSharpCode.SharpZipLib.DLL
  ----------------------------------------
  System.Xml.Linq
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
  ----------------------------------------
  WPFLocalizeExtension
    Wersja zestawu: 1.0.0.0
    Wersja Win32: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Holdem%20Manager%202/WPFLocalizeExtension.DLL
  ----------------------------------------
  System.Web
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.0.30319.18045 built by: FX45RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/System.Web/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll
  ----------------------------------------
  System.Web.Services
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Web.Services/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.Services.dll
  ----------------------------------------
  PresentationFramework-SystemXml
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.0.30319.17929
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemXml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemXml.dll
  ----------------------------------------
  PresentationFramework-SystemXmlLinq
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.0.30319.17929
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemXmlLinq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemXmlLinq.dll
  ----------------------------------------
  Xceed.Wpf.DataGrid.ThemePack.3.v4.2
    Wersja zestawu: 4.2.0.0
    Wersja Win32: 4.2.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Holdem%20Manager%202/Xceed.Wpf.DataGrid.ThemePack.3.v4.2.DLL
  ----------------------------------------
  Xceed.Wpf.DataGrid.ThemePack.1.v4.2
    Wersja zestawu: 4.2.0.0
    Wersja Win32: 4.2.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/Holdem%20Manager%202/Xceed.Wpf.DataGrid.ThemePack.1.v4.2.DLL
  ----------------------------------------
  UIAutomationProvider
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationProvider/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationProvider.dll
  ----------------------------------------
  System.Data
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.0.30319.18046 built by: FX45RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
  ----------------------------------------
  PresentationFramework-SystemData
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.0.30319.17929
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemData/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemData.dll
  ----------------------------------------
  System.Numerics
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.0.30319.17929 built by: FX45RTMREL
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll
  ----------------------------------------
  System.Windows.Forms.resources
    Wersja zestawu: 4.0.0.0
    Wersja Win32: 4.0.30319.18010 built by: FX45RTMGDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
  ----------------------------------------
  
  ************** Debugowanie w trybie JIT **************
  Aby włączyć debugowanie w trybie just in time (JIT), plik .config tej
  aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć
  wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.
  Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym
  debugowaniem.
  
  Na przykład:
  
  <configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
  </configuration>
  
  Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki
  są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze
  i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.

  everything was fine untill i reset my PC,

  Win 8 x64
  everything running as admin etc.
  Last edited by spoksik; 09-06-2013 at 04:06 PM.

 2. #2
  Member
  Join Date
  Nov 2012
  Posts
  37

  Default

  log.txt:

  Code:
  22:11:20.668 [Main:1 - UnityBootstrapper.Run] 
                 ___                
                (  )                
                 | | .-.  ___ .-. .-.   .--.  
                 | |/  \ (  )  '  \  ; _ \ 
                 | .-. .  | .-. .-. ; (___)` | 
                 | | | |  | | | | | |   ' ' 
                 | | | |  | | | | | |   / /  
                 | | | |  | | | | | |  / /  
                 | | | |  | | | | | |  / /   
                 | | | |  | | | | | | / '____ 
                (___)(___) (___)(___)(___)(_______)
  22:11:20.670 [Main:1 - UnityBootstrapper.Run] Log Started 6 września 2013 22:11:20
  22:11:20.670 [Main:1 - UnityBootstrapper.Run] Creating module catalog.
  22:11:20.672 [Main:1 - UnityBootstrapper.Run] Configuring module catalog.
  22:11:20.672 [Main:1 - UnityBootstrapper.Run] Creating Unity container.
  22:11:20.705 [Main:1 - UnityBootstrapper.Run] Configuring the Unity container.
  22:11:20.713 [Main:1 - UnityBootstrapper.ConfigureContainer] Adding UnityBootstrapperExtension to container.
  22:11:20.786 [Main:1 - Bootstrapper.ConfigureContainer] ConfigureContainer loaded in 78 ms
  22:11:20.786 [Main:1 - UnityBootstrapper.Run] Configuring ServiceLocator singleton.
  22:11:20.787 [Main:1 - UnityBootstrapper.Run] Configuring region adapters.
  22:11:20.807 [Main:1 - Bootstrapper.ConfigureRegionAdapterMappings] ConfigureRegionAdapterMappings loaded in 19 ms
  22:11:20.808 [Main:1 - UnityBootstrapper.Run] Configuring default region behaviors.
  22:11:20.809 [Main:1 - UnityBootstrapper.Run] Registering Framework Exception Types.
  22:11:20.810 [Main:1 - UnityBootstrapper.Run] Creating the shell.
  22:11:20.814 [Main:1 - Bootstrapper.LogSystemInfo] HM2 Version: 2.0.0.7852
  22:11:20.814 [Main:1 - Bootstrapper.LogSystemInfo] Current culture: pl-PL
  22:11:20.875 [Main:1 - Bootstrapper.LogSystemInfo] Operating System Name: Microsoft Windows 8
  22:11:20.875 [Main:1 - Bootstrapper.LogSystemInfo] Operating System Architecture: 64-bitowy
  22:11:20.889 [Main:1 - Bootstrapper.LogSystemInfo] Operating System Service Pack: 
  22:11:20.896 [Main:1 - Bootstrapper.LogSystemInfo] Memory: 12175MB
  22:11:20.897 [Main:1 - Bootstrapper.LogSystemInfo] Drive name: C:\
  22:11:20.898 [Main:1 - Bootstrapper.LogSystemInfo] Drive type: Fixed
  22:11:20.899 [Main:1 - Bootstrapper.LogSystemInfo] Drive format: NTFS
  22:11:20.899 [Main:1 - Bootstrapper.LogSystemInfo] Free disk space: 15GB
  22:11:20.900 [Main:1 - Bootstrapper.LogSystemInfo] Total disk space: 238GB
  22:11:21.083 [Main:1 - Bootstrapper.ApplyTheme] ApplyTheme loaded in 68 ms
  22:11:21.336 [Main:1 - Shell..ctor] WPF Rendering Tier: 2
  22:11:21.336 [Main:1 - UnityBootstrapper.Run] Setting the RegionManager.
  22:11:21.337 [Main:1 - UnityBootstrapper.Run] Updating Regions.
  22:11:21.384 [Main:1 - UnityBootstrapper.Run] Initializing the shell.
  22:11:21.384 [Main:1 - UnityBootstrapper.Run] Initializing modules.
  22:11:21.396 [Main:1 - Bootstrapper.InitializeLayoutManager] starts
  22:11:21.405 [Main:1 - Bootstrapper.InitializeLayoutManager] layoutManager=Composite.Layout.LayoutManager
  22:11:21.494 [Main:1 - ConfigurationServiceModule.Initialize] ConfigurationModule loading...
  22:11:21.532 [Main:1 - ConfigurationService.Load] ConfigurationService loading...
  22:11:21.535 [Main:1 - ConfigurationService..ctor] HM2 Licensing Revsion: lucky 0.17
  22:11:21.540 [Main:1 - ConfigurationService..ctor] Checking package integrity... PASS
  22:11:52.106 [Main:1 - ConfigurationService..ctor] Could not execute required license from helper: A valid license could not be obtained for 'Hold'em Manager'. Please contact PASG, LLC for assistance. (Website = forums.holdemmanager.com, Email = hm2support@holdemmanager.com)
  
  Reason:
  No licenses found in the suggestion cache.
  
  No compiled licenses found.
  
  No licenses found in C:\Program Files (x86)\Holdem Manager 2.
  
  Could not validate license "Purchased Edition (HM2-)" in C:\ProgramData\XHEO INC\SharedLicenses\HMLicense.lic.
  	Detected tampering or unauthorized removal of secure storage.
  	Detected tampering or unauthorized removal of secure storage.
  
  Could not validate license "Purchased Edition (HM2-)" in C:\ProgramData\XHEO INC\SharedLicenses\HMLicense.lic.
  	Detected tampering or unauthorized removal of secure storage.
  	An administrator must run the application at least once before limited users can be validated.
  
  Could not validate license "Purchased Edition (HM2-)" in C:\ProgramData\XHEO INC\SharedLicenses\Holdem Manager 2.lic.
  	Detected tampering or unauthorized removal of secure storage.
  
  Could not validate license "Purchased Edition (HM2-)" in HMLicense.
  	Detected tampering or unauthorized removal of secure storage.
  
  Could not validate license "Purchased Edition (HM2-)" in C:\ProgramData\XHEO INC\SharedLicenses\Holdem Manager 2.lic.
  	Detected tampering or unauthorized removal of secure storage.
  
  Could not validate license "Purchased Edition (HM2-)" in C:\ProgramData\XHEO INC\SharedLicenses\Holdem Manager 2.lic.
  	Detected tampering or unauthorized removal of secure storage.
  	An administrator must run the application at least once before limited users can be validated.
  
  Could not validate license "Purchased Edition (HM2-)" in HMLicense.
  	Detected tampering or unauthorized removal of secure storage.
  
  Could not validate license "Purchased Edition (HM2-)" in HMLicense.
  	Detected tampering or unauthorized removal of secure storage.
  	An administrator must run the application at least once before limited users can be validated.
  
  Could not validate license "Evaluation Edition (TRY-)" in C:\ProgramData\XHEO INC\SharedLicenses\HMLicense.lic.
  	Did not accept terms of the trial.
  
  Could not validate license "Evaluation Edition (TRY-)" in C:\ProgramData\XHEO INC\SharedLicenses\Holdem Manager 2.lic.
  	The form was closed before the operation was completed.
  	Did not accept terms of the trial.
  
  Could not validate license "Evaluation Edition (TRY-)" in HMLicense.
  	Did not register. ----> 
  22:11:53.226 [Main:1 - ConfigurationService.autoDetectClientSeating] Preferred Seating: Attempting to detect stars seating at

 3. #3
  *** HM3! *** fozzy71's Avatar
  Join Date
  Jun 2005
  Location
  HM Support
  Posts
  32,519

  Default

  1) Go to C:\Program Files\Holdem Manager 2 (Program Files (x86) for the 64bit version)
  2) Right click the HoldemManager.exe and choose "Properties".
  3) Go to the Compatibility Tab and select "Run this program as an Administrator".
  4) Repeat Steps 2 and 3 for HudFuncsApp.exe

  Please reinstall Microsoft .NET Framework - http://hm2faq.holdemmanager.com/ques...p+Instructions

  I have reset your serial code (XXX-XXXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX) so please try entering it again.

  The same code can be used on 2 pc's at once and can be reset as often as needed.

  Please try using our site so you can reset the code yourself whenever necessary.

  https://www.holdemmanager.com/store/login.php


  If you continue to have registration issues, please try our new Priority Support Tool for the 'License and activation issues' topic.

  If you continue to have registration issues, please send your Reg.log and log.txt files as explained in the last step.

Similar Threads

 1. License problem
  By NachoAce in forum Table Ninja 2
  Replies: 3
  Last Post: 08-06-2013, 08:36 PM
 2. Problem with license?
  By DanielHT in forum Manager General
  Replies: 3
  Last Post: 05-10-2013, 09:45 PM
 3. License Problem
  By Caravaggio_87 in forum Manager General
  Replies: 5
  Last Post: 07-02-2012, 06:39 PM
 4. license key problem
  By SiankO in forum General Support
  Replies: 1
  Last Post: 12-23-2011, 03:45 PM
 5. license problem
  By piet51 in forum Leak Buster
  Replies: 3
  Last Post: 05-11-2010, 01:59 PM

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •