Weird error in Vista.
Results 1 to 3 of 3
 1. #1
  Junior Member
  Join Date
  Jul 2009
  Posts
  6

  Default Weird error in Vista.

  Have been getting this thingy last few days.

  I get it when I refresh things in HEM. Really annoying.
  This is what the box says, its in swedish though.


  "Information om att aktivera JIT-felsökning i stället för den
  här dialogrutan finns i slutet av det här meddelandet.

  ************** Undantagstext **************
  System.IO.IOException: Det gick inte att läsa data från transportanslutningen: En befintlig anslutning tvingades att stänga av fjärrvärddatorn. ---> System.Net.Sockets.SocketException: En befintlig anslutning tvingades att stänga av fjärrvärddatorn
  vid System.Net.Sockets.Socket.Receive(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size, SocketFlags socketFlags)
  vid System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
  --- Slut på stackspårning för interna undantag ---
  vid System.Net.Sockets.NetworkStream.Read(Byte[] buffer, Int32 offset, Int32 size)
  vid System.IO.BufferedStream.ReadByte()
  vid Npgsql.NpgsqlState.<ProcessBackendResponses_Ver_3> d__a.MoveNext()
  vid Npgsql.NpgsqlState.IterateThroughAllResponses(IEnu merable`1 ienum)
  vid Npgsql.NpgsqlConnectedState.Startup(NpgsqlConnecto r context)
  vid Npgsql.NpgsqlConnector.Open()
  vid Npgsql.NpgsqlConnectorPool.GetPooledConnector(Npgs qlConnection Connection)
  vid Npgsql.NpgsqlConnectorPool.RequestPooledConnectorI nternal(NpgsqlConnection Connection)
  vid Npgsql.NpgsqlConnectorPool.RequestPooledConnector( NpgsqlConnection Connection)
  vid Npgsql.NpgsqlConnectorPool.RequestConnector(Npgsql Connection Connection)
  vid Npgsql.NpgsqlConnection.Open()
  vid HoldemManager.ԑ.ࠎ()
  vid HoldemManager.ԑ.ࠄ(Object Ԥ, EventArgs ԥ)
  vid HoldemManager.ԉ.ࡨ(Object Ԥ, EventArgs ԥ)
  vid System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
  vid DevComponents.DotNetBar.ButtonX.OnClick(EventArgs e)
  vid DevComponents.DotNetBar.ButtonX.OnMouseUp(MouseEve ntArgs e)
  vid System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
  vid System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
  vid DevComponents.DotNetBar.PopupItemControl.WndProc(M essage& m)
  vid System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
  vid System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
  vid System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


  ************** Inlästa sammansättningar **************
  mscorlib
  Sammansättningsversion: 2.0.0.0
  Win32-version: 2.0.50727.3074 (QFE.050727-3000)
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
  ----------------------------------------
  HoldemManager
  Sammansättningsversion: 1.8.0.0
  Win32-version: 1.8.0.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/RVG%20Software/Holdem%20Manager/HoldemManager.exe
  ----------------------------------------
  System.Drawing
  Sammansättningsversion: 2.0.0.0
  Win32-version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
  ----------------------------------------
  System
  Sammansättningsversion: 2.0.0.0
  Win32-version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
  ----------------------------------------
  DevComponents.DotNetBar2
  Sammansättningsversion: 7.9.9.3
  Win32-version: 7.9.9.3
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/RVG%20Software/Holdem%20Manager/DevComponents.DotNetBar2.DLL
  ----------------------------------------
  System.Windows.Forms
  Sammansättningsversion: 2.0.0.0
  Win32-version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
  ----------------------------------------
  HMClass
  Sammansättningsversion: 1.0.0.0
  Win32-version: 1.0.0.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/RVG%20Software/Holdem%20Manager/HMClass.DLL
  ----------------------------------------
  System.Xml
  Sammansättningsversion: 2.0.0.0
  Win32-version: 2.0.50727.3074 (QFE.050727-3000)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
  ----------------------------------------
  Accessibility
  Sammansättningsversion: 2.0.0.0
  Win32-version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
  ----------------------------------------
  System.Windows.Forms.resources
  Sammansättningsversion: 2.0.0.0
  Win32-version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_sv_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
  ----------------------------------------
  DeployLX.Licensing.v3
  Sammansättningsversion: 3.1.2000.0
  Win32-version: 3.1.2000.19262
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/RVG%20Software/Holdem%20Manager/DeployLX.Licensing.v3.DLL
  ----------------------------------------
  System.Configuration
  Sammansättningsversion: 2.0.0.0
  Win32-version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
  ----------------------------------------
  mscorlib.resources
  Sammansättningsversion: 2.0.0.0
  Win32-version: 2.0.50727.3074 (QFE.050727-3000)
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
  ----------------------------------------
  System.Web
  Sammansättningsversion: 2.0.0.0
  Win32-version: 2.0.50727.3074 (QFE.050727-3000)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Web/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll
  ----------------------------------------
  HEMGUI
  Sammansättningsversion: 1.0.0.0
  Win32-version: 1.0.0.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/RVG%20Software/Holdem%20Manager/HEMGUI.DLL
  ----------------------------------------
  ZedGraph
  Sammansättningsversion: 5.1.4.31904
  Win32-version: 5.1.4.31904
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/RVG%20Software/Holdem%20Manager/ZedGraph.DLL
  ----------------------------------------
  Softelvdm.SftTreeNET
  Sammansättningsversion: 2.0.12.0
  Win32-version: 2.0.12.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/RVG%20Software/Holdem%20Manager/Softelvdm.SftTreeNET.DLL
  ----------------------------------------
  Softelvdm.Controls
  Sammansättningsversion: 1.0.0.16
  Win32-version: 1.0.0.16
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/RVG%20Software/Holdem%20Manager/Softelvdm.Controls.DLL
  ----------------------------------------
  Npgsql
  Sammansättningsversion: 1.98.4.0
  Win32-version: 1.98.4.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/RVG%20Software/Holdem%20Manager/Npgsql.DLL
  ----------------------------------------
  System.Data
  Sammansättningsversion: 2.0.0.0
  Win32-version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
  ----------------------------------------
  System.Transactions
  Sammansättningsversion: 2.0.0.0
  Win32-version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Transactions/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
  ----------------------------------------
  Mono.Security
  Sammansättningsversion: 2.0.0.0
  Win32-version: 2.0.0.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/RVG%20Software/Holdem%20Manager/Mono.Security.DLL
  ----------------------------------------
  Microsoft.mshtml
  Sammansättningsversion: 7.0.3300.0
  Win32-version: 7.0.3300.0
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC/Microsoft.mshtml/7.0.3300.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.mshtml.dll
  ----------------------------------------
  Acid Library
  Sammansättningsversion: 1.3.2734.23020
  Win32-version: 1.3.2734.23020
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/RVG%20Software/Holdem%20Manager/Acid%20Library.DLL
  ----------------------------------------
  System.resources
  Sammansättningsversion: 2.0.0.0
  Win32-version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_sv_b77a5c561934e089/System.resources.dll
  ----------------------------------------

  ************** JIT-felsökning **************
  För att aktivera JIT-felsökning (just-in-time ) måste .config-filen för
  det här tillämpningsprogrammet eller datorn (machine.config) ha
  jitDebugging-värdet angivet i avsnittet system.windows.forms.
  Tillämpningsprogrammet måste också vara kompilerat
  med felsökning aktiverat.

  Till exempel:

  <configuration>
  <system.windows.forms jitDebugging="true" />
  </configuration>

  När JIT-felsökning är aktiverad kommer alla undantag som inte
  hanteras att skickas till JIT-felsökaren som är registrerad på
  datorn snarare än att hanteras av den här dialogrutan.
  "

 2. #2
  *** HM3! *** fozzy71's Avatar
  Join Date
  Sep 1971
  Location
  HM Support
  Posts
  29,558

  Default

  I am forwarding this to the developer, so he is aware. He should reply soon.

 3. #3
  Administrator Rvg72's Avatar
  Join Date
  Jul 2008
  Posts
  3,056

  Default

  Hi, this is always due to your antivirus / firewall / bit defender type software that intermittently decides to block the DB connection. Bit Defender, Comodo and Zone Alarm are 3 programs in particular that have been known to do this to a few people.

  If you uninstall the program then you should find that the problem goes away completely and you should also be able to reinstall the offending program using default setup and it will behave better

  Roy

Similar Threads

 1. Holdem Manager Error Vista
  By gustavomiguel in forum Manager General
  Replies: 11
  Last Post: 06-28-2009, 09:32 AM
 2. Cant open HM, weird error message
  By Greg30 in forum Manager General
  Replies: 1
  Last Post: 12-18-2008, 10:20 PM
 3. weird message error
  By Djeter1234 in forum Manager General
  Replies: 1
  Last Post: 12-01-2008, 07:57 PM
 4. Tried to set up got weird error message
  By Jaydubs911 in forum Manager General
  Replies: 3
  Last Post: 09-24-2008, 08:32 PM
 5. Vista - Import Error on new data
  By ry4wn in forum Manager General
  Replies: 1
  Last Post: 09-15-2008, 09:46 AM

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •