PDA

View Full Version : Holdem manager doesn't start after reboting my computernizzor
04-29-2011, 09:58 PM
Hello! i reboted my computer and then installed HM again but it didn't work since i hadn't yet installed the latest service pack (i use XP).
then i installed that and installed HM again and got through however when the data base is loading i get an error message. It's in swedish but it sais something like

"an exception that isn't handled have occured in your applicationprogram. If you click continue this error will be ignored. If you click exit the program will finish.


An exceptionproblem occured <Module>"

then if i click info i get this:

Information om att aktivera JIT-felsökning i stället för den
här dialogrutan finns i slutet av det här meddelandet.

************** Undantagstext **************
System.TypeInitializationException: Ett undantagsfel uppstod för typinitieraren för <Module>. ---> <CrtImplementationDetails>.ModuleLoadException: The C++ module failed to load during appdomain initialization.
---> System.ComponentModel.Win32Exception: Det går inte att hitta filen
vid CModuleInitialize.LoadWpfGfx(CModuleInitialize* )
vid CModuleInitialize.{ctor}(CModuleInitialize* )
vid ?A0x0b283f3b.??__E?A0x0b283f3b@cmiStartupRunner@@Y MXXZ()
vid _initterm_m((fnptr)* pfbegin, (fnptr)* pfend)
vid <CrtImplementationDetails>.LanguageSupport.InitializePerAppDomain(LanguageSu pport* )
vid <CrtImplementationDetails>.LanguageSupport._Initialize(LanguageSupport* )
vid <CrtImplementationDetails>.LanguageSupport.Initialize(LanguageSupport* )
--- Slut på stackspårning för interna undantag ---
vid <CrtImplementationDetails>.LanguageSupport.Initialize(LanguageSupport* )
vid .cctor()
--- Slut på stackspårning för interna undantag ---
vid i.a()
vid i..ctor(cz A_0)
vid cz.a(Object A_0, EventArgs A_1)
vid System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
vid System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndPr oc(Message& m)
vid System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Inlästa sammansättningar **************
mscorlib
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
HoldemManager
Sammansättningsversion: 1.11.5.3989
Win32-version: 1.11.05.3989
CodeBase: file:///C:/Program/RVG%20Software/Holdem%20Manager/HoldemManager.exe
----------------------------------------
System.Drawing
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
DevComponents.DotNetBar2
Sammansättningsversion: 8.3.0.0
Win32-version: 8.3.0.0
CodeBase: file:///C:/Program/RVG%20Software/Holdem%20Manager/DevComponents.DotNetBar2.DLL
----------------------------------------
System.Xml
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
Accessibility
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_sv_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------
DeployLX.Licensing.v3
Sammansättningsversion: 3.2.2000.0
Win32-version: 3.2.2000.3813
CodeBase: file:///C:/Program/RVG%20Software/Holdem%20Manager/DeployLX.Licensing.v3.DLL
----------------------------------------
mscorlib.resources
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
System.Web
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Web/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll
----------------------------------------
System.Configuration
Sammansättningsversion: 2.0.0.0
Win32-version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
WindowsFormsIntegration
Sammansättningsversion: 3.0.0.0
Win32-version: 3.0.6920.1427 built by: SP
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/WindowsFormsIntegration/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsFormsIntegration.dll
----------------------------------------
PresentationCore
Sammansättningsversion: 3.0.0.0
Win32-version: 3.0.6920.1427 built by: SP
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/PresentationCore/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
----------------------------------------
WindowsBase
Sammansättningsversion: 3.0.0.0
Win32-version: 3.0.6920.1427 built by: SP
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
----------------------------------------

************** JIT-felsökning **************
För att aktivera JIT-felsökning (just-in-time ) måste .config-filen för
det här tillämpningsprogrammet eller datorn (machine.config) ha
jitDebugging-värdet angivet i avsnittet system.windows.forms.
Tillämpningsprogrammet måste också vara kompilerat
med felsökning aktiverat.

Till exempel:

<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

När JIT-felsökning är aktiverad kommer alla undantag som inte
hanteras att skickas till JIT-felsökaren som är registrerad på
datorn snarare än att hanteras av den här dialogrutan.

It's in swedish but hope it might help anyway.
I would apreciate quick help=)

thanks in advance!

/nizzor

netsrak
04-30-2011, 06:45 AM
reinstall microsoft .net framework:

1) download and run this uninstaller -
http://rvgsoftware.fileburst.com/dotnetfx_cleanup_tool.zip
2) install this one:
http://download.microsoft.com/download/2/0/e/20e90413-712f-438c-988e-fdaa79a8ac3d/dotnetfx35.exe

nizzor
04-30-2011, 10:23 AM
it worked fine, thanks alot=)