PDA

View Full Version : Problem when opening HMLofix82
07-22-2011, 02:47 PM
Hi

When I open HM I get the following error:

Szczegółowe informacje na temat wywoływania debugowania w trybie JIT (just in time)
zamiast tego okna dialogowego znajdują się na końcu tego komunikatu.

************** Tekst wyjątku **************
System.TypeInitializationException: Inicjator typów zgłosił wyjątek dla typu '<Module>'. ---> <CrtImplementationDetails>.ModuleLoadException: The C++ module failed to load during appdomain initialization.
---> System.ComponentModel.Win32Exception: Nie można odnaleźć określonego pliku
w CModuleInitialize.LoadWpfGfx(CModuleInitialize* )
w CModuleInitialize.{ctor}(CModuleInitialize* )
w ?A0x0b283f3b.??__E?A0x0b283f3b@cmiStartupRunner@@Y MXXZ()
w _initterm_m((fnptr)* pfbegin, (fnptr)* pfend)
w <CrtImplementationDetails>.LanguageSupport.InitializePerAppDomain(LanguageSu pport* )
w <CrtImplementationDetails>.LanguageSupport._Initialize(LanguageSupport* )
w <CrtImplementationDetails>.LanguageSupport.Initialize(LanguageSupport* )
--- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych ---
w <CrtImplementationDetails>.LanguageSupport.Initialize(LanguageSupport* )
w .cctor()
--- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych ---
w j.a()
w j..ctor(c1 A_0)
w c1.a(Object A_0, EventArgs A_1)
w System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
w System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndPr oc(Message& m)
w System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Zestawy załadowane **************
mscorlib
Wersja zestawu: 2.0.0.0
Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
HoldemManager
Wersja zestawu: 1.11.5.4716
Wersja Win32: 1.11.05.4716
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/RVG%20Software/Holdem%20Manager/HoldemManager.exe
----------------------------------------
System.Drawing
Wersja zestawu: 2.0.0.0
Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System
Wersja zestawu: 2.0.0.0
Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms
Wersja zestawu: 2.0.0.0
Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
DevComponents.DotNetBar2
Wersja zestawu: 8.3.0.0
Wersja Win32: 8.3.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/RVG%20Software/Holdem%20Manager/DevComponents.DotNetBar2.DLL
----------------------------------------
System.Xml
Wersja zestawu: 2.0.0.0
Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
Accessibility
Wersja zestawu: 2.0.0.0
Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
Wersja zestawu: 2.0.0.0
Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_pl_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------
DeployLX.Licensing.v3
Wersja zestawu: 3.2.2000.0
Wersja Win32: 3.2.2000.3813
CodeBase: file:///C:/Program%20Files/RVG%20Software/Holdem%20Manager/DeployLX.Licensing.v3.DLL
----------------------------------------
mscorlib.resources
Wersja zestawu: 2.0.0.0
Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
System.Web
Wersja zestawu: 2.0.0.0
Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/System.Web/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.dll
----------------------------------------
System.Configuration
Wersja zestawu: 2.0.0.0
Wersja Win32: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
WindowsFormsIntegration
Wersja zestawu: 3.0.0.0
Wersja Win32: 3.0.6920.1427 built by: SP
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/WindowsFormsIntegration/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsFormsIntegration.dll
----------------------------------------
PresentationCore
Wersja zestawu: 3.0.0.0
Wersja Win32: 3.0.6920.1427 built by: SP
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/PresentationCore/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
----------------------------------------
WindowsBase
Wersja zestawu: 3.0.0.0
Wersja Win32: 3.0.6920.1427 built by: SP
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/3.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
----------------------------------------

************** Debugowanie w trybie JIT **************
Aby włączyć debugowanie w trybie JIT (just-in-time), plik .config tej
aplikacji lub komputera (machine.config) musi mieć
wartość jitDebugging ustawioną w sekcji system.windows.forms.
Aplikacja musi być również skompilowana z włączonym
debugowaniem.

Na przykład:

<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

Gdy debugowanie JIT jest włączone, wszystkie nieobsługiwane wyjątki
są wysyłane do debugera JIT zarejestrowanego na komputerze
i nie są obsługiwane w tym oknie dialogowym.

What to do now?

Patvs
07-22-2011, 09:37 PM
Please update to the latest version - http://www.holdemmanager.com/Downloads/HmUpdate.exe

Run a manual Windows Update and install ALL updates, including all .net framework updates.